Zadośćuczynienie za wypadek sprzed 20 lat pomimo zawarcia wcześniejszej ugody przez rodziców .

W dniu 15 stycznia 1999 r. w miejscowości Czajków Północny doszło do potrącenia pieszej – małoletniej wówczas powódki. W wyniku zdarzenia poszkodowana doznała obrażeń ciała w postaci rozległej płatowej rany pośladka lewego, uszkodzenia okolicy odbytu ze złamaniem i ubytkiem kości krzyżowej i guzicznej, oderwanie odbytnicy, całkowitego ubytku mięśnia pośladkowego dużego lewego z częściowym ubytkiem mięśnia pośladkowego średniego, rozległej rany z urwaniem zginaczy uda lewego, stłuczenia i całkowitego odsłonięcia nerwu kulszowego lewego, złamania wielofragmentowego szyjki udowej lewej, rozerwania wiązadeł w stawie kolanowym lewym ze złamaniem kłykci oraz uszkodzenie nerwu kulszowego.

Rodzice małoletniej poszkodowanej zawarli z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia ugodę na kwotę 50 000 zł. 

Pomimo zawarcia przedmiotowej ugody, do Sądu Okręgowego w Kielcach został skierowany przez adwokata Adriana Sadaja pozew o zadośćuczynienie za zdarzenia z dnia 15 stycznia 1999r. Podnieśliśmy, że ugoda zawarta między poszkodowaną, którą reprezentowali rodzice, a ubezpieczycielem jest nieważna i nie podlega konwalidacji na podstawie art. 18 k.c. Warto podkreślić, że zawarcie przedmiotowej ugody stanowiło czynność przekraczającą zwykły zarząd, a rodzice bez zgody sądu opiekuńczego nie mogą dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. 

W toku postępowania sądowego, adwokat Adrian Sadaj podjął negocjacje w celu zakończenia sporu w drodze ugody sądowej. W dniu 27 listopada 2020r. przed Sądem Okręgowym w Kielcach została podpisana ugoda na kwotę 140 000 zł, ponad już wypłacone 50 000,00 zł.

Adwokat Sadaj