Adwokat Sprawy Cywilne

Adwokat prawa cywilnego – Kielce

Nasza Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług prawnych z zakresu prawa cywilnego. Cytując legalis.pl: Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Normuje stosunki majątkowe i niemajątkowe na linii osoby fizyczne – osoby prawne określane, jako podmioty prawa prywatnego. Główny źródłem prawa cywilnego jest ustawa z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny

Pomoc w zakresie prawa cywilnego

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego, to mogę zapewnić Ci reprezentację przed sądami oraz w postępowaniu przedsądowym w sprawach cywilnych m. in.:

 • o zapłatę
 • zadośćuczynienie w związku ze śmiercią najbliższych osób
 • zniszczenie mienia
 • ochronę dóbr osobistych z tytułu odpowiedzialności za czyny niedozwolone – w tym związaną z wypadkami
 • zasiedzenia
 • zniesienia współwłasności nieruchomości
 • prawa spadkowego
 • przygotowywanie i opiniowanie umów
 • prowadzenie spraw w zakresie prawa rzeczowego
 • ochroną własności i posiadania
 • zasiedzenie własności
 • ustanowienie i zniesienie służebności
 • sprawy o inne prawa rzeczowe
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań
 • roszczenia związane z niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem umów
 • odszkodowania i kary umowne

 

Jaki jest zakres prawa cywilnego?

Prawo cywilne to gałąź prawa obejmująca zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami na zasadzie równorzędności podmiotów. Artykuł 1 KC przewiduje, że Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Wprawdzie brzmienie tego przepisu sugeruje, że podmiotami stosunków cywilnoprawnych są wyłącznie osoby fizyczne i osoby prawne, jednak treść art. 331 KC wskazuje, że katalog podmiotów prawa cywilnego należy uzupełnić także o jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale wyposażone w osobowość prawną.

Do prawa cywilnego należą następujące działy kodeksowe:

 • prawo rzeczowe
 • prawo zobowiązań
 • prawo spadkowe

Z ustawodawstwa pozakodeksowego bezspornie do cywilistyki zalicza się: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej.

Zapoznaj się z naszymi pozostałymi sferami działań:

Adwokat Sadaj