Sprawy cywilne

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego, to mogę zapewnić Ci reprezentację przed sądami oraz w postępowaniu przedsądowym w sprawach cywilnych m. in.: o zapłatę, zadośćuczynienie w związku ze śmiercią najbliższych osób, zniszczenie mienia, ochronę dóbr osobistych z tytułu odpowiedzialności za czyny niedozwolone – w tym związaną z wypadkami, zasiedzenia, zniesienia współwłasności nieruchomości, prawa spadkowego, przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie spraw w zakresie prawa rzeczowego, ochroną własności i posiadania, zasiedzenie własności, ustanowienie i zniesienie służebności, sprawy o inne prawa rzeczowe, prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań, roszczenia związane z niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem umów, odszkodowania i kary umowne.

Adwokat Sadaj