Kredyt Frankowy, wygrana z MBank dawnym BRE Bank. Korzyść odfrankowania Kredytu ponad 140 tys zł.

frank

W dniu 27 stycznia bieżącego roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie wydał korzystny dla naszych Klientów wyrok w sprawie przeciwko mBank.

Wygraliśmy pozew w 99,7 % 

Sąd w całości podzielił argumentację prawną naszej Kancelarii i zasądził dla naszych Frankowiczów całość dochodzonej przez nas kwoty w związku ze stosowanymi przez bank niedozwolonymi postanowieniami umownymi zawartymi w umowie tzw. kredytu frankowego. 

Sąd podzielił w pełni przedstawioną przez nas argumentację odnośnie abuzywności zawartych w umowie postanowień, stwierdzając jednocześnie, iż umowa może dalej obowiązywać z pominięciem tych postanowień. 

Pozew został złożony 25 października, łącznie odbyły się 3 rozprawy. 

Korzyść z powyższego wyroku jest następująca

MBank musi zapłacić naszym Frankowiczom kwotę 38 192, 79 + około 9 000,00 zł (odsetki) 

Zmniejszenie salda zadłużenia o około 98 000,00 zł. 

Adwokat Sadaj