Prawnik medyczny | Adwokat do błędów lekarskich Kielce

Prawo medyczne i prowadzenie postępowań sądowych związanych z błędami  medycznym jest jednym z głównych obszarów praktyki mojej Kancelarii. Nasza kancelaria adwokacka posiada niezbędne doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, dotyczących błędów lekarskich, a także spraw cywilnych obejmujących odszkodowania i zadośćuczynienie za szkody związane z nieprawidłowym przeprowadzeniem leczenia. Jeżeli jesteś ofiarą błędu medycznego to Twoim prawem jest wiedzieć jakie prawa Ci przysługują.

Prawo medyczne jest rozległą dziedziną, która nieustannie ewoluuje. Usługi naszej Kancelarii skierowane są w szczególności do osób poszkodowanych w skutek lekarskiego zaniedbania lub zaniechania (w diagnostyce, procesie leczenia, błędach przy porodzie). Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne przy dochodzeniu odszkodowań za poniesione uszczerbki na zdrowiu, związaną z tym utratę zarobków oraz tytułem zwrotu kosztu leczenia.

Usługi w zakresie spraw medycznych w których może pomóc Ci nasza Kancelaria adwokacka

Błędy medyczne i błędy w sztuce lekarskiej to jeden z naszych głównych obszarów ekspertyzy. Dla naszych Mocodawców uzyskujemy:

  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, taką jak ból, stres, cierpienie psychiczne, bądź krzywdę mającą związek z utratą najbliższej osoby,
  • odszkodowanie  za poniesione koszty leczenia,
  • rentę odszkodowawczą na wypadek zwiększenia potrzeb życiowych poszkodowanego bądź zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej,
  • renty na rzecz osób, wobec których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny lub na utrzymanie, których stale i dobrowolnie łożył.

Fachowe wsparcie z zakresu prawa medycznego

Prowadzenie spraw błędów medycznych obejmuje:

  • wstępną analizę przypadku pod kątem prawnym, a także konsultację z naszym lekarzem specjalistą z zakresu prawa medycznego,
  • przygotowanie i udział w postępowaniu likwidacyjnym przed towarzystwem ubezpieczeniowym,
  • udział w postępowaniu przed sądem powszechnym lub dyscyplinarnym, a w przypadku sprawy karnej także w postępowaniu przygotowawczym.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie za błędy medyczne, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • postępowanie personelu medycznego musi zostać zakwalifikowane jako błąd medyczny lub zdarzenie medyczne
  • poszkodowany musi doznać uszczerbku na zdrowiu lub musi dojść do śmierci poszkodowanego
  • uszczerbek na zdrowiu lub śmierć poszkodowanego musi być skutkiem błędów medycznych

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie za błąd lekarski należy udowodnić, że doszło do popełnienia błędu medycznego i że ów błąd poskutkował utratą zdrowia lub życia. Posiadanie kompletnej dokumentacji medycznej jest w takim przypadku bardzo korzystne i ułatwia prowadzenie spraw medycznych. Nie ma bowiem możliwości uzyskania odszkodowania za błąd medyczny, jeśli pacjent w jego konsekwencji nie ucierpiał.

Czym jest błąd medyczny?

Cytując za wikipedią: Błąd medyczny, potocznie także błąd leczniczy, błąd w sztuce medycznej sztuce lekarskiej– to w najszerszym ujęciu każde naruszenie praw pacjenta przez jakikolwiek podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, organ, organizację lub instytucję.

Kim jest adwokat do spraw błędów medycznych ?

Jest prawnikiem świadczącym specjalistyczną pomoc prawną związaną z prawem medycznym i specjalizującym się w prowadzeniu spraw błędów medycznych. Pomoc prawna oferowana przez adwokatów polega między innymi na: poradach prawnych, przygotowywaniu opinii prawnych, reprezentowaniu poszkodowanych pacjentów przed sądami oraz urzędami. Prawnik medyczny pomoże Ci również przygotować dokumentację medyczną

Skuteczne prowadzenie spraw błędów medycznych

Nasza kancelaria prawa medycznego pomoże Ci odzyskać odszkodowania za błędy medyczne. Dedykowany przez nas prawnik medyczny pomoże Ci z realizacją zgłoszenia oraz przy kompletowaniu dokumentacji medycznej. Indywidualne podejście i bogate doświadczenie pomoże Ci skutecznie uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne. Skontaktuj się z nami!

Zobacz również pozostałe nasze usługi:

Pomoc prawna frankowiczom

Likwidacja polisolokat

Odzyskiwanie odszkodowań

Prowadzenie spraw rozwodowych

Adwokat Sadaj