Prawo Medyczne

Prawo medyczne i prowadzenie postępowań sądowych związanych z błędami  medycznym jest jednym z głównych obszarów praktyki mojej Kancelarii. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, dotyczących błędów lekarskich, a także spraw cywilnych obejmujących odszkodowania i zadośćuczynienie za szkody związane z nieprawidłowym przeprowadzeniem leczenia.

Prawo medyczne jest rozległą dziedziną, która nieustannie ewoluuje. Usługi naszej Kancelarii skierowane są w szczególności do osób poszkodowanych w skutek lekarskiego zaniedbania lub zaniechania (w diagnostyce, procesie leczenia, błędach przy porodzie). Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne przy dochodzeniu odszkodowań za poniesione uszczerbki na zdrowiu, związaną z tym utratę zarobków oraz tytułem zwrotu kosztu leczenia. Dla naszych Mocodawców uzyskujemy:

  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, taką jak ból, stres, cierpienie psychiczne, bądź krzywdę mającą związek z utratą najbliższej osoby,
  • odszkodowanie  za poniesione koszty leczenia,
  • rentę odszkodowawczą na wypadek zwiększenia potrzeb życiowych poszkodowanego bądź zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej,

-renty na rzecz osób, wobec których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny lub na utrzymanie, których stale i dobrowolnie łożył.

Prowadzenie sprawy z zakresu prawa medycznego obejmuje:

wstępną analizę przypadku pod kątem prawnym, a także konsultację z naszym lekarzem specjalistą,
przygotowanie i udział w postepowaniu likwidacyjnym przed towarzystwem ubezpieczeniowym,
udział w postępowaniu przed sądem powszechnym lub dyscyplinarnym, a w przypadku sprawy karnej także w postępowaniu przygotowawczym.

Adwokat Sadaj