Kolejna wygrana frankowiczów

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny w dniu 8 października 2021 r. zasądził na rzecz mojej Klientki kwotę 42 192,15 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 4 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.


Sąd w całości uwzględnił argumentację przygotowaną przez zespół Kancelarii. 


Sprawa dotyczyła umowy z 2008 roku, której przedmiotem był kredyt indeksowany kursem kupna CHF. W toku postępowania sądowego wskazywaliśmy, iż postanowienia umowy łączącej moją Klientkę i mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, od początku były nieuczciwe, albowiem nie miała ona możliwości negocjowania umowy, a bank przyznał sobie prawo do swobodnego ustalania wysokości zadłużenia mojej Klientki, jak również prawo do samodzielnego ustalania kursu, mającego zastosowanie do przeliczenia wysokości rat. Korzyść z tytułu wygranej sprawy dla naszej Klientki wyniosła 42 192,15 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 4 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty, a zatem kwota ta wynosiła 100% tego, o co wnioskowaliśmy.


Postanowienia umowy łączącej strony, a konkretnie postanowienia, które dotyczą sposobu indeksacji wypłaconej kwoty kredytu oraz sposobu obliczania wysokości rat do spłaty kredytu, stanowiły klauzule abuzywne. 


W momencie przedstawiania głównych założeń umowy, pracownik banku nie poinformował mojej Klientki w oparciu o jakie czynniki i na jakiej podstawie ustalane są kursy, przedstawiane w tabeli bankowej. Moja Klientka nie została również powiadomiona o wpływie wysokości kursu na wartość zobowiązania wynikającego z umowy. Co więcej, o innych ryzykach związanych z umową, moja Klientka także nie została poinformowana.


Kolejny sukces napawa optymizmem. W tym roku, wszystkie sprawy dotyczące kredytów frankowych, które prowadziła moja Kancelaria zakończyły się sukcesem. Ostatnie wyroki pokazują, że Klienci mojej Kancelarii mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i maksymalne ograniczenie ryzyka niepowodzenia w długotrwałej, sądowej batalii. 


Jeżeli mają Państwo jakieś pytania czy może nurtują Państwa wątpliwości, Kancelaria Adwokacka Adriana Sadaja jest do Państwa dyspozycji.

Adwokat Sadaj