Zaniżone wypłaty z OC

Jedną z głównych dziedzin, jakimi zajmuje się nasza Kancelaria w Kielcach jest pomoc Klientom w uzyskaniu dopłat do odszkodowania z polisy OC . Towarzystwa ubezpieczeniowe dokonując wypłat odszkodowań z OC w sposób rażący zaniżają wypłatę należnego odszkodowania. Pomimo, że praktyka taka jest niedopuszczalna przez prawo, to większość towarzystw ubezpieczeniowych powszechnie ją stosuje, licząc na brak odwołania ze strony poszkodowanego. Odszkodowanie komunikacyjne, przysługuje każdej osobie, której pojazd ucierpiał w wyniku wypadku drogowego nie z własnej winy. Należy się również, gdy do wypadku doszło w skutek wysiadania z pojazdu, załadowywania lub rozładowywania innego pojazdu. Istotną kwestią dla poszkodowanych jest fakt, iż odszkodowanie komunikacyjne jest należne również w przypadku, gdy nie zgłaszaliśmy wypadku policji. Termin zawity na zgłoszenie odszkodowania wynosi trzy lata.

Do jakiego ubezpieczyciela powinniśmy zgłosić się o odszkodowanie?

Co do zasady, powinniśmy się zgłosić do ubezpieczyciela, w którym sprawca wypadku miał ważną polisę OC. W sytuacji, gdy sprawca nie posiadał aktualnej polisy OC lub nie udało się ustalić jego tożsamości, powinniśmy zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Możliwe jest również zgłoszenie szkody do towarzystwa, gdzie mamy nasze OC.

Szkoda częściowa a szkoda całkowita

Szkoda częściowa, to taka, gdy koszt naprawy uszkodzonego  pojazdu nie przekracza wartości pojazdu przed kolizją, natomiast ze szkodą całkowitą mamy do czynienia, gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu przed wypadkiem. Przy szkodzie całkowitej, ubezpieczyciel może nam zaproponować odkup pozostałości pojazdu, mamy prawo odmówić zostawić pojazd dla siebie. 

Najczęstsze problemy z likwidacją szkody przez ubezpieczyciela 

Bardzo często Klienci narzekają na następujące kwestie: 

 • nieuwzględnienie wszystkich uszkodzonych elementów,
 • naprawa na częściach nieoryginalnych (zamiennikach), 
 • zakwalifikowanie części nadających się do wymiany, jako części nadających się do
 • naprawienia,
 • długi okres oczekiwania na przyjazd rzeczoznawcy,
 • brak osoby do kontaktu, problemy z dodzwonieniem się do ubezpieczyciela,
 • zaniżone ceny części oraz roboczogodziny 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie w wyniku wypadku komunikacyjnego – kolizji drogowej 

W sytuacji, gdy ucierpieliśmy w wypadku, bądź nasi pasażerowie, możemy domagać się odszkodowania za leczenie. Ważne jest, aby w tym przypadku mieć udokumentowane koszty leczenia, takie jak leki, prywatne wizyty lekarskie czy zabiegi rehabilitacyjne. Jeżeli w wypadku drogowym doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, możemy również ubiegać się o stosowne zadośćuczynienie. Jest ono wypłacane za straty moralne, które odnieśliśmy przez wypadek. Taką stratą moralną może być, np. lęk przed prowadzeniem pojazdów, cierpienia czy nawet depresja.

Zaniżony kosztorys naprawy i propozycja naprawy w warsztacie rekomendowanym przez ubezpieczyciela

Podczas postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel zapewne zaproponuje wykonanie naprawy we własnym warsztacie na jego koszt. Naprawa wykonana przez ubezpieczyciela będzie dokonywana na częściach nieoryginalnych zamiennych, w związku z czym, nie powinniśmy się na to godzić. Jeżeli zdecydujemy się na naprawę pojazdu we własnym zakresie, rzeczoznawca ubezpieczyciela dokona wyliczenia, jakie koszty poniesiemy w związku z naprawą pojazdu. W 90% firmy ubezpieczeniowe zaniżają kosztorys szkody wykonany przez ich rzeczoznawców, a co za tym idzie – wypłacając zbyt niskie odszkodowanie. Wypłacona kwota po wypadku powinna być adekwatna do tego, w jakim stanie pojazd znajdował się przed wypadkiem. Ubezpieczyciele przy ustalaniu wysokości odszkodowania z OC sprawcy, uwzględniają ceny tańszych nieoryginalnych części. Dodatkowo, towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają stawkę roboczogodziny warsztatu samochodowego. Częstą praktyką ubezpieczycieli jest również dokonywanie amortyzacji komponentów, potrzebnych do naprawy samochodu. Do zaniżania kosztorysu naprawy dochodzi również w przypadku, gdy ubezpieczyciel zakwalifikuje szkodę, jako szkodę całkowitą. W przypadku, gdy naprawa pojazdu wyniesie więcej niż otrzymaliśmy od firmy ubezpieczeniowej w ramach odszkodowania, w pierwszej kolejności należy dokonać reklamacji / odwołania. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel odrzuci reklamację, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią w Kielcach. Pomożemy uzyskać dopłatę do należnego odszkodowania.

Wynajem pojazdu zastępczego

W przypadku, gdy auto zostało uszkodzone w wyniku stłuczki, którą spowodował inny kierowca, przysługuje nam zwrot za wynajem pojazdu zastępczego, niezależnie od tego czy służył on w celach prywatnych, czy był wykorzystywany w celach gospodarczych.

Holowanie pojazdu

W przypadku uszkodzenia pojazdu, w większości sytuacji zachodzi konieczności holowania. Może to prowadzić do powstania po naszej stronie bardzo dużych kosztów w przypadku, gdy wypadek miał miejsce z dala od naszego miejsca zamieszkania. W każdym przypadku -poszkodowany ma możliwość ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów za holowanie.

Utrata wartości handlowej pojazdu

Aż 90 % osób, których auto ucierpiało w wyniku wypadku drogowego nie wie o tym, że prawdopodobnie przysługuje im odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r., sygn. akt III CZP 57/01: „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”.
W sytuacji wystąpienia tzw. szkody częściowej, czyli w sytuacji gdy naprawa pojazdu jest
ekonomicznie uzasadniona, przysługuje nam odszkodowanie z tytułu utraconej wartości
handlowej w wyniku wypadku. Odszkodowanie nie przysługuje, gdy w wyniku wypadku
doszło do szkody całkowitej. To odszkodowanie ma kompensować stratę powiązaną z faktem,
że nasz pojazd nie jest już bezwypadkowy, a co za tym idzie – będzie przedstawiał niższą
wartość na rynku niż pojazd bezkolizyjny. Ustalenie odszkodowania z tytułu utraconej wartości handlowej nie należy do prostych spraw.

W tym przypadku, należy wziąć pod uwagę takie kryteria, jak:

 • wartość rynkową auta przed wypadkiem,
 • czas eksploatacji,
 • stan techniczny,
 • skalę uszkodzeń,
 • koszty naprawy.

Ubytek wartości handlowej samochodów osobowych jest szacowany w przypadku, gdy nie mają więcej niż 6 lat. Przyznana wartość maleje proporcjonalnie do wieku samochodu.

W jaki sposób działamy?

We wstępnym rozpoznaniu sprawy, dokonujemy bezpłatnej analizy przyznanego odszkodowania komunikacyjnego, na podstawie kosztorysu otrzymanego od ubezpieczyciela. Z doświadczenia naszej Kancelarii wynika, że 95 % osób, które do nas trafiają ma zaniżone odszkodowanie. W przypadku pozytywnego zakwalifikowania Państwa sprawy, zlecamy sporządzenie kosztorysu niezależnemu rzeczoznawcy i kierujemy do ubezpieczyciela wezwanie do zapłaty. W sytuacji jego nieuwzględnienia, w dalszej kolejności kierujemy pozew do sądu. Powyższymi sprawami zajmujemy się już od kilku lat, w związku z czym, posiadamy niezbędne doświadczenie. Jeśli na skutek wypadku ucierpiał Państwa pojazd, zachęcamy do kontaktu z adwokatem Adrianem Sadajem. Odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania.

Adwokat Sadaj