Szkolenie „Dowód z opinii biegłego w sprawach błędów medycznych”

W dniu 16 stycznia 2019r. przedstawiciele naszej Kancelarii Adwokackiej w Kielcach, brali udział w szkoleniu organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie : „Dowód z opinii biegłego w sprawach błędów medycznych” prowadzonym przez delegowanego lek. ginekologa Zbigniewa Tukalskiego oraz „Postępowanie karne w sprawach błędów medycznych” prowadzonym przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej delegowany do Prokuratury Regionalnej w Warszawie – Zbigniewa Busz.

W dniu 9 grudnia 2019r. braliśmy udział w szkoleniu organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie : „Kredyty indeksowane i denominowane do waluty obcej II” objęte cyklem szkoleń „Pomoc Frankowiczom, prowadzonym przez SSR dr Andrzeja Michór, specjalistę z zakresu prawa finansowego, doktora nauk prawnych.

Przedmiotem szkolenia było przedstawienie istoty kredytów indeksowanych i denominowanych ( popularnie nazywanych kredytami frankowymi)  do waluty obcej oraz wskazanie sposobów kwestionowania umowy kredytów frankowych (m.in. nieważność umowy, błąd co do treści czynności prawnej, który stanowi podstawę dochodzenia roszczenia tytułem bezpodstawnego wzbogacenia, związanego z nienależnie pobranymi odsetkami, klauzule abuzywne). Ponadto, na szkoleniu zostały przybliżone uregulowania dot. ustawy antyspreadowej, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

W dniu 13 grudnia 2019r. przedstawiciele naszej Kancelarii Adwokackiej w Kielcach, brali udział w konferencji organizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie „Adwokat w prawie medycznym”. Konferencja odbyła się pod patronatem PEOPLE, a patronami medialnymi byli Rzeczpospolita oraz Wolters Kluwer we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką.

Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziono na kwestie związane z naruszaniem praw pacjenta oraz ustalaniem wysokości zadośćuczynienia. Ponadto przedmiotem konferencji było dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne za granicą, postępowanie karne w sprawach z zakresy błędów medycznych oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu przez sądy lekarskie.  W programie konferencji były następujące zagadnienia :

-Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta i jego wpływ na inne postępowania dotyczące błędów medycznych

-Najczęstsze naruszenia praw pacjenta

– Ustalanie wysokości zadośćuczynienia. Rekomendacje KNF. System HBT Index 13:20 –Ustalanie wysokości zadośćuczynienia przez sądy

– Dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne zagranicą
-Różnice w postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy, odmienna interpretacja przez lekarzy i prawników

– Pozbawienie prawa wykonywania zawodu przez sądy lekarskie

-Postępowanie karne w sprawach z zakresu błędów medycznych

Dodaj komentarz

Adwokat Sadaj