Rekordowa ugoda za błąd lekarski

Po prawie trzech latach od wytoczenia powództwa w sprawie błędu medycznego nasza klientka podpisała ugodę na rekordową w Polsce kwotę ze Szpitalem w Starachowicach.

Sprawa dotyczy małego chłopca Antosia i błędów, jakich podczas jego porodu dokonali pracownicy Szpitala w Starachowicach. Chłopiec cierpi na dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe oraz padaczkę, a to z powodu niedotlenienia doznanego w trakcie porodu.

Dowiedz się JAK DOCHODZIĆ SWOICH PRAW ZA BŁĄD MEDYCZNY

Schorzenia dziecka są nieuleczalne. Można tylko próbować zapobiegać ich postępom. Chłopiec potrzebuje stałej rehabilitacji i specjalistycznego leczenia, pionizacji oraz masażu. Poza tym, dziecku potrzebna jest pomoc logopedy/neurologopedy, psychologa oraz pedagoga. Chłopiec wymaga i do końca życia będzie wymagać pomocy w codziennym funkcjonowaniu. 

Adwokat Adrian Sadaj podjął się reprezentowania rodziców chorego chłopca kiedy rozpoczynał się proces karny a następnie zaczął przygotowywać pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie .Po trzech miesiącach pracy i wielu godzinach spędzonych na konsultacjach z lekarzami złożyliśmy pozew do Sądu Okręgowego w Kielcach przeciwko Szpitalowi w Starachowicach.

Biegli wykazali szereg uchybień w trakcie porodu chłopca po stronie pracowników Szpitala w Starachowicach. Pomimo podania naszej klientce oksytocyny w celu wzmocnienia aktywności skurczowej mięśnia macicy, w stężeniu większym niż standardowo się zaleca, nie kontynuowano monitorowania KTG płodu, które w przedmiotowej sytuacji było obowiązkowe. Ponadto, oksytocynę podano bez uprzedniej obserwacji zapisu KTG. 

Co więcej, biegły stwierdził uchybienia pracowników szpitala w zakresie badania po pierwszej godzinie bezskutecznego drugiego okresu porodu. Przedłużający się drugi okres porodu sprzyja niedotlenieniu się dziecka. Wody płodowe w przypadku naszej klientki i jej dziecka były zielone i gęste. Świadczy to o pobudzeniu nerwu błędnego płodu, do czego dochodzi najczęściej w wyniku niedotlenienia.

W wyniku toku procesu i coraz większej ilości dowodów przemawiających za uznaniem stanowiska naszych klientów pod koniec 2021 r. podjęto rozmowy ugodowe, które trwały około pół roku. Obecnie ugoda została zrealizowana przez Szpital w Starachowicach, zaś kwoty, na jaką została podpisana umowa nie możemy ujawnić ze względu na warunki ugody.

Sytuacja naszych klientów pokazuje, że błędy medyczne nie powinny pozostawać bezkarne i warto walczyć o swoje prawa, w czym pomaga kancelaria. 

Więcej o sprawie mogą się Państwo dowiedzieć z artykułu Echa Dnia oraz programu pytanie na śniadanie. 

Rekordowa ugoda za błąd w sztuce lekarskiej. Przez błąd lekarzy Antoś nigdy nie będzie zdrowym chłopcem

Rekordowa kwota od szpitala w Starachowicach dla Zuzanny Plewińskiej i jej synka

Adwokat Sadaj