Prawomocny wyrok w sprawie dotyczącej błędu w sztuce lekarskiej !

Po trwającej ponad 2 lata sprawie dotyczącej błędu w sztuce lekarskiej, adwokat Adrian Sadaj zakończył sprawę kolejną wygraną. Poszkodowany z powodu błędnej diagnostyki w pozwanym szpitalu doznał niedowładu połowicznego co skutkuje brakiem czucia w lewej kończynie górnej oraz osłabionym czuciem w dolnej lewej kończynie. Choroba spowodowała trwały -50 %- uszczerbek na zdrowiu. Zgodnie z opiniami biegłych rokowania na przyszłość nie są pomyślne, uszkodzony ośrodkowy układ nerwowy nie zregeneruje się a dla utrzymania sprawności jaką osiągnął powód musi stale poddawać się rehabilitacji. 

Sąd Okręgowy w Kielcach w dniu 8 stycznia 2019r. zasądził na rzecz pokrzywdzonego zadośćuczynienie oraz comiesięczną rentę. Pomimo złożenia apelacji przez stronę pozwaną, Sąd Apelacyjny w Krakowie w dniu 26 sierpnia 2020r. utrzymał wyrok w mocy. 

Podstawą odpowiedzialności pozwanego szpitala był art. 430 k.c. statuujący odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – zwierzchnika za podwładnego. Sąd podkreślił, że przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej są wystąpienie szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem, a powstałą szkodą przy czym nie wymaga się, aby związek przyczynowy pomiędzy postępowaniem zakładu leczniczego, a powstałą szkodą został ustalony w sposób pewny. Na powstanie szkody ma lub może mieć wpływ wiele czynników, a zatem należy ustalić stopień prawdopodobieństwa. Dla ustalenia istnienia związku przyczynowego, wystarczające są prawdopodobieństwo wysokiego stopnia, że działanie lub zaniechanie było przyczyną szkody. Sąd uznał, iż w przedmiotowej sprawie poszkodowany doznał szkody na skutek zaniedbań diagnostycznych i leczniczych personelu pozwanego szpitala, które pozostają w adekwatnym związku przyczynowym ze szkodą. 

Adwokat Sadaj