Kredyty indeksowane i denominowane do waluty obcej II

W dniu 9 grudnia 2019r. braliśmy udział w szkoleniu organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie : „Kredyty indeksowane i denominowane do waluty obcej II” objęte cyklem szkoleń „Pomoc Frankowiczom” prowadzonym przez SSR dr Andrzeja Michór, specjalisty z zakresu prawa finansowego, doktor nauk prawnych.

Przedmiotem szkolenia było przedstawienie istoty kredytów indeksowanych i denominowanych ( popularnie nazywanych kredytami frankowymi) do waluty obcej oraz wskazanie sposobów kwestionowania umowy kredytów frankowych (m.in. nieważność umowy, błąd co do treści czynności prawnej który stanowi podstawę dochodzenia roszczenia tytułem bezpodstawnego wzbogacenia związanego z nienależnie pobranymi odsetkami, klauzule abuzywne). Ponadto na szkoleniu zostały przybliżone uregulowania dot. ustawy antyspreadowej, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Dodaj komentarz

Adwokat Sadaj