Dowód z opinii biegłego w sprawach błędów medycznych

W dniu 16 stycznia 2019r. przedstawiciele naszej Kancelarii Adwokackiej w Kielcach brali udział w szkoleniu organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie : „Dowód z opinii biegłego w sprawach błędów medycznych” prowadzonym przez lek. ginekologa Zbigniewa Tukalskiego oraz „Postępowanie karne w sprawach błędów medycznych” prowadzonym przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej delegowany do Prokuratury Regionalnej w Warszawie – Zbigniewa Busz.

Dodaj komentarz

Adwokat Sadaj