Autocasco/ AC czym się kierować wybierając ofertę. Jaki wybrać dobre AC

Jaki wybrać dobre AC?

Autocasco

Każdy posiadacz samochodu musi posiadać ubezpieczenie OC, które jest obowiązkowe. Autocasco, potocznie zwane AC jest ubezpieczeniem dodatkowym, dobrowolnym, które w zależności od wybranego zakresu, może zapewnić odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku zdarzenia losowego, jakim jest drobna stłuczka, grad, spadająca gałąź czy nawet kradzież. Nie wszystkie nieszczęśliwe zdarzenia są wynikiem działań kierowcy.

Czym się kierować przy zakupie AC?

Firmy ubezpieczeniowe oferują polisy ze stałą lub zmienną sumą ubezpieczenia. W przypadku stałej sumy ubezpieczenia ubezpieczyciel będzie brał pod uwagę wartość samochodu określoną przy zakupie polisy. Natomiast w przypadku zmiennej sumy ubezpieczenia, ubezpieczyciel obliczy odszkodowanie na podstawie wartości samochodu w chwili wystąpienia szkody.

Redukcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania polega na zmniejszeniu sumy ubezpieczenia o wartość wypłaconego odszkodowania. Aby temu zapobiec można wybrać wariant z sumą odnawialną, czyli wartość sumy ubezpieczenia nie zmieni się mimo wypłaty odszkodowania. Przy wariancie z redukcją jest możliwość późniejszego doubezpieczenia, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody może odbywać się w dwóch wariantach: kosztorysowym i warsztatowym.

Kosztorysowy, polega na wycenie poszczególnych części, z uwzględnieniem amortyzacji, zużycia i wieku pojazdu. Te wszystkie czynniki mogą przełożyć się na wysokość odszkodowania.

Warsztatowy, polega na naprawie samochodu w warsztacie sieci naprawczej ubezpieczyciela lub w autoryzowanej stacji obsługi danej marki. W tym przypadku warto zwrócić uwagę czy w ramach naprawy zamontowane będą części oryginalne czy zamienniki.

Autocasco, to ubezpieczenie, które chroni nas przed nieplanowaną naprawą samochodu, która może nadszarpnąć domowy budżet. W związku z czym warto się zabezpieczyć przed taką ewentualnością.

Dodaj komentarz

Adwokat Sadaj