Antywindykacja

Wielu dłużników nie wie o tym, że dochodzone roszczenia przez podmioty udzielające pożyczek, często są bezzasadne m.in. z uwagi na przedawnienie, czy błędne cesje.

Jeżeli masz zadłużenie, nie należy tego bagatelizować. Wierzyciel nadużyje wszelkich środków aby odzyskać swoje należności.

Antywidykacja to wszelkiego rodzaju działania mające na celu ochronę interesów dłużnika i  poprawę jego sytuacji finansowej. Naszym zadaniem jest reprezentowanie dłużnika przed wszelkimi organami egzekucyjnymi oraz przed firmami windykacyjnymi. Kancelaria może pomóc dłużnikowi w procesach sądowych, w których dłużnik został pozwany przez firmy windykacyjne, fundusze sekurytyzacyjne, banki czy inne podmioty udzielające pożyczek.

Pomoc antywindykacyjna obejmuje doradztwo, obsługę i reprezentacje dłużnika.  Wszystkie podejmowane przez nas działania prowadzone są zgodnie z prawem.

Dodaj komentarz

Adwokat Sadaj